Stadgar, regelverk och praktisk information för området

Stadgar och trivselregler

Nedan finnes länkar till PDF-filer för de senaste versionerna av föreningens stadgar och regelverk.

Stadgar 2013

Odlingslotter, reviderade 2017

Trivselregler, reviderade 2015

 

Praktisk information

Information

Förutom hemsidan, finns anslagstavlor i området med information om vad som är aktuellt i föreningen (fest, städdagar, möten m.m).

 

Vatten 

Vattnet som är framdraget till tomten kommer direkt från Mälaren och är avsett för bevattning.

På området finns tappställen med kommunalt dricksvatten. Det är inte tillåtet att dra in färskvatten (dricksvatten) i stugorna.

Allt vatten sätts på i slutet av april eller början på maj månad och stängs av sista lördagen i oktober, eller tidigare vid kall väderlek.

Vid avstängning av trädgårdsvattnet på hösten. Stäng huvudkranen vid gatan och koppla loss slangen till vattenposten så vattnet kan rinna ut. Öppna kranarna till diskbänk, handfat och ev andra tappställen på tomten. Tag in trädgårds-slangarna. Töm varmvattenberedare. Stäng först av värmen så vattnet hinner svalna. Efter någon vecka kan huvudkranen till vattenposten öppnas så att allt vatten förvinner ut ur systemet.

OBS! Glöm inte att stänga dina kranar till våren innan vattnet sätts på igen för säsongen!

 

Sopor och kompost

Endast hushållssopor slängs i sopbehållare som finns vid infarten till område 1 och 5.

Övriga sopor fraktas av dig själv till återvinningsstationen Returen eller Tveta. 

http://www.telge.se/Atervinning/Atervinningscentraler/

Besökskort gäller för 18 gånger per år, kort kan beställas av alla som har fritidshus/stuga i Södertälje.

Områdets fastighetsbeteckning är Kiholm 2:1 följt av stugnummer. Adressen är Kiholmsvägen.

När du som inte bor i Södertälje ansöker om besökskort vänder du dig till Telge Återvinning 08-550 222 33. Kostnaden för kortet är 350:-/år

 

Slängs andra sopor än just hushållssopor i sopcontainrarna kan det betyda att denna service blir indragen.

Hjälp varandra att hålla koll!

Kompostmaterial som gräsklipp och mindre växtdelar komposterar var och en på sin tomt eller på någon av Telges återvinningsstationer.

OBS! Släng inte matrester i öppen kompost, det lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall och ris inom Naturvårdsområdet eller på föreningens mark.

 

Tömning av latrin och lite om toaletter

Det finns 2 ställen för tömning av latrin en vid parkeringsplatsen mellan område 3-4 och en vid klubbstugan.

Inga plastpåsar och säckar får slängas i tanken, det blir stopp!

Miljökontoret i Södertälje gör bedömningen att förbränningstoaletter miljömässigt inte är lämpade (energislukande, rökgaser) för vårt tättbebyggda område.

 

Eldning

Husen ligger tätt och brandrisken är stor.
Av säkerhetsskäl och hänsyn till naturreservatet så råder det totalt eldningsförbud på tomterna och i hela vårt koloniområde. Det enda undantaget är att föreningen har tillstånd för en gemensam brasa på Valborg, om inte brandkåren p.g.a torka eller kraftiga vindar utfärdar generellt eldningsförbud i hela kommunen. Det som krävs för att ordna en Valborgsmässoeld är annars att det måste finnas utsedd ansvarig som ser till att det finns hinkar med vatten och vattenslang framdragen, samt att eldvakt måste stanna kvar tills brasan helt slocknat.

Installerade kaminer ska genomgå brandskyddskontroll och sotning enligt lagstadgade intervaller och alltid eldas med torr ved.

 

Husdjur

Hundar ska hållas kopplade inom området.

Avföring från husdjur ska plockas upp, men får inte läggas i latrinbehållaren, utan hanteras som hushållssopor.

 

Bastu och dusch

En så kallad trädgårdsdusch kan man ha på sin tomt, men ingen fast installation inomhus.

Det är inte tillåtet att installera egen bastu på grund av brandrisk.

Föreningen har tillgång till en härlig badplats vid Mälaren. Där har vi egen bastu/dusch som är kostnadsfri.

Har du ingen nyckel till bastuhuset så kontakta bastugruppen, så får du ut en egen nyckel för tillverkningskostnad.

Bastu/duschtider bokar du vid anslagstavlan vid område 5.

Endast en timme och ett tillfälle får bokas åt gången.

Det finns "drop-in tider" för damer resp. herrar som önskar duscha utan att behöva boka en tid, ser ut enl. följande:

 

                 Damer         Herrar

Alla dagar  kl.16-17       kl.17-18

 

Det är inte tillåtet att köra bil ner till bastu/badplatsen.

 

Häckar

När det gäller lottgräns mot granne får plank och häckar vara högst 1,80 m. När det gäller häck, plank och staket som vetter ut mot väg bör de inte vara högre än 1,20 m.

Du ska även hålla snyggt runt din tomt och de allmänna ytorna som omger den, upp till 11 m. 

 

Häck

 

Klubbhuset

Föreningens klubbstuga har en yta på 200 kvm där möten och andra sammankomster anordnas. Lokalen går att hyra för privata fester under säsong.

För våra medlemmar kostar det 500 kr att hyra föreningshuset ett dygn från  t. ex kl 12.00 ena dagen till 12.00 dagen därpå. Det ska finnas tid att förbereda och städa.

Kontakta stugfogden för mer information och bokning.

 

Hålltider, återkommande möten

Årsmöte med anslutande försommarmöte blir i april månad.

Höstmöte, sista söndagen i september.

OBS! Ändringar kan förekomma. Möten anslås både på hemsidan och på anslagstavlorna i området i god tid innan mötet.

 

 

 Parkering

 

Parkering

Man får köra fram till stugan för att lasta i och ur. Kör försiktigt inom området, respektera hastighetsbegränsningen på 20 km/h.

Man får inte mecka eller tvätta bil inom området. Inte heller hälla ut vätskor som t. ex motorolja.

Man får generellt inte ställa upp båt, husvagn eller husbil på parkeringen eller på och vid sin tomt. Styrelsen kan bevilja tillfälligt tillstånd.

 

Naturskyddsområde

 

Viktigt om miljöfrågor och avlopp

Eftersom Kiholms koloniområde ligger granne med Lina naturreservat, som har flora och fauna med skyddsklass 1, så är det viktigt att vi följer de regelverk som miljökontoret, Södertälje satt upp. En viktig del i detta regelverk är avloppen.

Diskmaskin/tvättmaskin får absolut inte installeras i stugorna.
Vatten/handdiskavlopp måste gå till stenkista.

Avlopp från dusch får inte gå till stenkista, eftersom stenkistan inte stoppar bakterier.

Däremot kan man duscha på gräsmattan som är mycket tätare och stoppar t.ex kolibakterier från att rinna ned i grundvattnet.

OBS! Det enda avlopp som får förekomma i vårt område är stenkista som tar hand om vatten/handdiskavlopp.

Du får inte heller ha egen brunn på din tomt.

 

 Allt vatten/handdiskavlopp måste gå till stenkista

 

Bensindrivna maskiner t. ex motorgräsklippare får endast användas på allmänna ytor.

På din egen tomt använder du elektrisk eller en handdriven klippare.

För allas trivsel undviker vi störande maskiner helgmorgnar innan kl 10.00 och efter kl 16.00. 

Visa hänsyn - andra aktiviteter som kan upplevas som störande bör hållas inom rimliga tider och inte vara alltför frekventa.

 

Arbetsplikt

Arbetsplikten är 6 timmar per år och stuga. Uppdelat på gemensam städdag vår och höst.

Utöver städdagarna ska kolonilott och angänsande ytor vårdas under säsongen, mot allmänning upp till 11 m.

Datum och tider för städdagar anslås på anslagstavlor och hemsida i god tid innan.

Så håll utkik!

Kan du inte närvara så meddela din arbetsledare.

Eftersom alla måste ta ansvar och deltaga i skötseln av vårt område, debiteras utebliven närvaro med 500 kr per gång.

Styrelse och funktionärer är generellt befriade från denna arbetsplikt så länge som uppdraget kvarstår.

 

Regelverk kring stugorna och försäljning

Storlek på stugorna

Din stuga får ha en bostadsyta på 30 kvm och ett förråd på 4 kvm. Utöver det får man ha ett litet växthus. Så kallad "takad" uteplats är inte tillåtet (om inte boytan är på 20 kvm).

Södertälje kommun som markägare bestämmer och att bryta emot reglerna kan medföra rivningsförläggande samt vite.

Vid ev. myndighetskontroll är stugägaren ensam ansvarig.

Följ byggbestämmelserna samt tomtgränserna.

Får du bygglov/tillstånd av kommunen måste du även få lov av styrelsen innan du sätter detta i verket.

 

Odlingslotter

Information om arrende av odlingslotter, finns HÄR

 

Årlig kontroll och insyn

Styrelsen är skyldig att se till att intentionerna i arrendekontrakt och stadgar efterlevs.

Kolonisten är enligt stadgar och arrendekontrakt skyldig att lämna styrelsen och markägarens representant tillträde till kolonilotten för syn.

 

Försäljning

  • Tag kontakt med styrelsen och informera om den kommande försäljningen i god tid, helst 8 veckor innan försäljning.
  • Eventuella påpekanden skall vara åtgärdade innan försäljningen startar så det kan vara en bra idé att ha besiktningen gjord tidigt. Då finns god tid för försäljaren att åtgärda eventuella anmärkningar som uppkommit vid besiktningen.
  • Nu kan säljaren/mäklaren börja sin försäljning. Anlita gärna mäklare i Södertälje som känner till Södertäljes koloniföreningar och dess regelverk.
  • Geografiskt får köpare komma från hela Stockholms län, men föreningen ser gärna en begränsning vid Stockholms innerstad. Erfarenheten säger oss i styrelsen att nya medlemmar boende norr om Stockholm ofta får svårt att delta i föreningsarbetet p.g.a reslängd.
  • Affären kan återkallas om styrelsen inte får information om den tilltänkte köparen innan affären avslutas. En kopia på köpekontraktet måste också delges styrelsen.
  • Du som säljer är skyldig att informera köparen om bl.a inträdesavgiften, samt gå igenom tomtgränser och de regelverk som gäller i vårt område.
  • Är allt i sin ordning skrivs ett kontrakt mellan Kiholms koloniförening och den nye medlemmen. Samma text för utskrift

 

 

 

Informationen uppdaterad av

 Kiholms koloniförening 2015