Kiholms Koloniförening

Regelverk & praktisk information.

Stadgar och trivselregler

Under sidan "dokument" hittar du stadgar och trivselregler. Klicka här för att komma till dokument . Lösenord och användarnamn krävs. 

Nedan finnes länkar till PDF-filer för de senaste versionerna av föreningens stadgar och regelverk.

Stadgar 2013

Odlingslotter, reviderade 2019

Stugor, reviderade 2019

 

Regelverk kring stugorna

Mer information här: Stugor, reviderade 2019

Din stuga får ha en bostadsyta på 30 kvm och ett förråd på 4 kvm. Utöver det får man ha ett litet växthus.

För all utbyggnad även om det ej uppgår till totalt 30 kvm kräver ansökan om tillstånd hos Södertälje Kommun Bygglov.

Kopia på tillståndet lämnas till styrelsen.

 

Bygglov / tillstånd 

Om man önskar göra någon tillbyggnad av sin stuga måste man vända sig till Södertälje Kommun - Bygglov för att få tillstånd.

 Att observera är att det även gäller tillbyggnad inom det avtalsenliga max 30 kvm totalt och ett förråd på 4 kvm. Utöver det får man ha ett litet växthus.

Om stugan är 20 kvm och man vill bygga till 10 eller färre kvm så krävs tillstånd.

Tillstånd krävs även för att bygga takad terass.

Kopia på tillståndet ska lämnas till styrelsen.

ROTAVDRAG

 

När det gäller ROT-avdrag kontaktar man föreningens kassör för att få ett övernattning intyg att skicka med i ansökan till Skatteverket.
 

 

Fällning av träd

Du måste få tillåtelse av styrelsen och kommunen för att fälla träd. 

Kontakta ALLTID styrelsen när det gäller trädfrågor genom att skriva till föreningens mailadress (se sida; kontakter) så tas det vidare till nästkommande

styrelsemöte.

 

Odlingslotter

Information om arrende av odlingslotter, finns HÄR


Årlig kontroll och insyn

Styrelsen är skyldig att se till att intentionerna i arrendekontrakt och stadgar efterlevs.

Kolonisten är enligt stadgar och arrendekontrakt skyldig att lämna styrelsen och markägarens representant tillträde till kolonilotten för syn.

 

Vattnet

Vattnet som är framdraget till tomten kommer direkt från Mälaren och är avsett för bevattning.

På området finns tappställen med kommunalt dricksvatten. Det är inte tillåtet att dra in färskvatten (dricksvatten) i stugorna.

 

Allt vatten sätts preliminärt på i mitten av april och stängs av i mitten på oktober. Vattengruppen avgör beroende på väder.

 

Exakt datum informeras om på startsidan då det närmar sig.

 

Vid avstängning av trädgårdsvattnet på hösten:

  1. Stäng huvudkranen vid gatan och koppla loss slangen till vattenposten så vattnet kan rinna ut

  2. Öppna kranarna till diskbänk, handfat och ev andra tappställen på tomten. Tag in trädgårds-slangarna.

  3. Töm varmvattenberedare. Stäng först av värmen så vattnet hinner svalna.

  4. Efter någon vecka kan huvudkranen till vattenposten öppnas så att allt vatten förvinner ut ur systemet.

OBS! Glöm inte att stänga dina kranar till våren innan vattnet sätts på igen för säsongen!

 

Sopor och kompost

 

Information om de Gröna påsarna HÄR

 

Utförlig sorteringsguide från Telge Återvinning se R

 

Endast hushållssopor slängs i sopbehållare som finns vid infarten till område 1 och 5.

Matrester läggs i Gröna påsen och övriga hushållssopor i annan påse.

 

Grovsopor och annat fraktas av dig själv till återvinningsstationen Returen eller Tveta. 

http://www.telge.se/Atervinning/Atervinningscentraler/

Besökskort gäller för 18 gånger per år, kort kan beställas av alla som har fritidshus/stuga i Södertälje.

När du som inte bor i Södertälje ansöker om besökskort vänder du dig till Telge Återvinning 08-550 222 33. Kostnaden för kortet är för närvarande 357:-/år

Områdets fastighetsbeteckning är Kiholm 2:1 följt av stugnummer. Adressen är Kiholmsvägen.

 

Vid kontakt meddela att ni har stuga i Kiholms koloniförening.

 

Kundservice återvinning
Ring: 08-550 222 33.
Eller mejla till: atervinning@telge.se
Öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-15.00.


Postadress 
Telge Återvinning
Box 633
151 27 Södertälje

Kompostmaterial som gräsklipp och mindre växtdelar komposterar var och en på sin tomt eller lämnas på någon av Telges återvinningsstationer.

OBS! Släng inte matrester i öppen kompost, det lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall och ris inom Naturvårdsområdet eller på föreningens mark.

 

Latriner och toalett

Tillåtna toalettlösningar är torrklosett och Porta Potti. Övriga toalettlösningar kräver en tillståndsansökan till Miljökontoret i Södertälje. Miljökontoret i Södertälje gör bedömningen att förbränningstoaletter miljömässigt inte är lämpade (energislukande, rökgaser) för vårt tättbebyggda område.

Det finns 2 ställen för tömning av latrin. En vid parkeringsplatsen mellan område 3-4 och en vid klubbstugan.

 

Det ENDA som får slängas i våra toaletter/latriner är 3 saker:

 

✔︎  Kiss

 

✔︎  Bajs

 

✔︎  Toalettpapper  

 

Inga plastpåsar och säckar får slängas i tanken, det blir stopp!

 

Miljöpolicy

Eftersom Kiholms koloniområde ligger granne med Lina naturreservat, som har flora och fauna med skyddsklass 1, så är det viktigt att vi följer de regelverk som miljökontoret, Södertälje satt upp. En viktig del i detta regelverk är avloppen.

 Naturskyddsområde

Diskmaskin/tvättmaskin får absolut inte installeras i stugorna.
Vatten/handdiskavlopp måste gå till stenkista.
OBS! Det enda avlopp som får förekomma i vårt område är stenkista som tar hand om vatten/handdiskavlopp.

 

Avlopp från dusch får inte gå till stenkista, eftersom stenkistan inte stoppar bakterier. Däremot kan man duscha på gräsmattan som är mycket tätare och stoppar t.ex kolibakterier från att rinna ned i grundvattnet.

 

 Du får inte heller ha egen brunn på din tomt.

Allt vatten/handdiskavlopp måste gå till stenkista

 

Maskiner

Bensindrivna maskiner t. ex motorgräsklippare får endast användas på allmänna ytor.

På din egen tomt använder du elektrisk eller en handdriven klippare.

För allas trivsel undviker vi störande maskiner helgmorgnar innan kl 10.00 och efter kl 16.00.

Visa hänsyn - andra aktiviteter som kan upplevas som störande bör hållas inom rimliga tider och inte vara alltför frekventa.

 

Eldning

Husen ligger tätt och brandrisken är stor.
Av säkerhetsskäl och hänsyn till naturreservatet så råder det totalt eldningsförbud på tomterna och i hela vårt koloniområde.

Installerade kaminer ska genomgå brandskyddskontroll och sotning enligt lagstadgade intervaller. Du meddelar själv stans sotare.

Eldning får ske max en gång per vecka.

Vid nyinstallation ska ansökan göras hos Södertäje Kommun.

 

Husdjur

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.
Hundar får inte släppas lösa och ska hållas kopplade inom området.

Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Källa: Polisen. 

Katter, hundar och andra husdjur får vara i naturreservatet men de måste hållas kopplade. Läs mer här. Regler inom naturreservatet hittar du under "föreskrifter från allmänheten"

Det är förbjudet att överge sitt husdjur. Ägare som kan kopplas till det övergivna husdjuret riskerar fängelse och böter. Anmäl bortsprunget eller upphittat husdjur till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst (om inte ägaren kan hittas). Läs mer här.

Avföring från husdjur ska plockas upp. Får inte läggas i latrinbehållaren, utan hanteras som hushållssopor.

Bastu och dusch

En så kallad trädgårdsdusch kan man ha på sin tomt, men ingen fast installation inomhus.

Två duschar finns i vårt föreningshus.

Föreningen har även egentillgång till en härlig badplats vid Mälaren. Där har vi egen bastu/dusch som är kostnadsfri.

Har du ingen nyckel till bastuhuset så kontakta bastugruppen, så får du ut en egen nyckel för tillverkningskostnad.

Bastu/duschtider bokar du vid anslagstavlan vid område 5.

Endast en timmeoch ett tillfälle får bokas åt gången.

Det finns "drop-in tider" för damer resp. herrar som önskar duscha utan att behöva boka en tid, ser ut enl. följande:

 

                 Damer         Herrar

Alla dagar  kl.16-17      kl. 17-18

 

Det är inte tillåtet att köra bil ner till bastu/badplatsen.

Viktigt att tänka på: 

  • Värm upp aggregatet i god tid innan du påbörjar din bastutimme. (Anvisning finns i bastu-stugan)
  • Använd endast blomspruta till att duscha över de varma stenarna för ånga.
  • Titta gärna i pärmen om någon bokat tiden efter dig. I så fall - lämna värmen på och förläng timern. 

Häckar

När det gäller lottgräns mot granne får plank och häckar vara högst 1,80 m. När det gäller häck, plank och staket som vetter ut mot väg bör de inte vara högre än 1,20 m.

Du ska även hålla snyggt runt din tomt och de allmänna ytorna som omger den.

Se till att ansa buskar och häckar så att de inte hänger ut över vägen. Transporter och utryckningsfordon MÅSTE kunna ta sig fram obehindrat.

Häck

 

Föreningshuset

Föreningshuset har en yta på 200 kvm där möten och andra sammankomster anordnas. Lokalen går att hyra för privata fester under säsong.

För våra medlemmar kostar det 500 kr att hyra föreningshuset ett dygn från  t. ex kl 12.00 ena dagen till 12.00 dagen därpå. Det ska finnas tid att förbereda och städa.

Kontakta stugfogden för mer information och bokning. 

 

Återkommande möten

Tre medlemsmöten hålls per år. Försommarmöte, Årsmöte och Höstmöte.

Möten anslås både på hemsidan och på anslagstavlorna i området i god tid innan.

 

Parkering

Parkering får inte ske på andra ställen än våra fina parkeringsplatser. 

 

Man får köra fram till stugan för att lasta i och ur. Kör försiktigt inom området, respektera hastighetsbegränsningen på 10 km/h.

Man får inte mecka eller tvätta bil inom området. Inte heller hälla ut vätskor som t. ex motorolja.

Man får generellt inte ställa upp båt, husvagn eller husbil på parkeringen eller på och vid sin tomt. Styrelsen kan bevilja tillfälligt tillstånd.

 


Arbetsplikt
Arbetsplikten är 6 timmar per år och stuga. Uppdelat på gemensam städdag vår och höst.

Utöver städdagarna ska kolonilott och angänsande ytor vårdas under säsongen, mot allmänning upp till 11 m.

Datum och tider för städdagar anslås på anslagstavlor och hemsida i god tid innan.

Så håll utkik!

Kan du inte närvara så meddela din arbetsledare.

Eftersom alla måste ta ansvar och deltaga i skötseln av vårt område, debiteras utebliven närvaro med 500 kr per gång.

Styrelse och funktionärer är generellt befriade från denna arbetsplikt så länge som uppdraget kvarstår.

 

Övrig information 

Förutom hemsidan, finns anslagstavlor i området med information om vad som är aktuellt i föreningen (fest, städdagar, möten m.m).

 

Försäljning

Se flik/rubrik Vid Stugförsäljning

 

Informationen uppdaterad av

Kiholms koloniförening 2015